Het Franse Gat vernieuwt

Wonen nu en straks, met oog voor toen

Veenvesters (vroeger Patrimonium woonservice) vernieuwt 1.100 woningen in het Franse Gat. Het merendeel van deze huurwoningen is niet meer van deze tijd. Veel bewoners hebben klachten over tocht, vocht, schimmel en geluidsoverlast. Ook de indeling van de woningen sluit niet meer aan bij de wensen van nu. Door renovatie, sloop en nieuwbouw en verduurzaming komen er woningen waarin het prettig en behaaglijk wonen is, met energielasten die omlaag kunnen.

We kunnen niet alle 1.100 woningen in één keer aanpakken. We nemen voor de vernieuwing een periode van maximaal zo’n twintig jaar. En we splitsen de wijk in drie delen met ieder een eigen aanpak: deelplan Rand, deelplan Zuid en deelplan Noord.

Patrimonium is nu Veenvesters
Sinds 2 juni 2022 vormen Patrimonium woonservice en de Veenendaalse Woningstichting officieel één organisatie. Veenvesters is onze nieuwe naam. Als één organisatie kunnen we ons werk beter en efficiënter doen.

Nieuws

Franse Gat Bouw App live!

Wilt u de vernieuwing in de wijk volgen? Download dan de Franse Gat Bouw App.

Lees verder >>

Nieuws

Vernieuwing zuidelijke deel van de wijk van start

Maandag 24 oktober startte het eerste sloop- en nieuwbouwproject in deelplan Zuid van het Franse Gat. In de Mr. Heemskerkstraat worden de eerste 20 eengezinswoningen afgebroken en begin 2023 weer teruggebouwd. 

Een moment om samen met de oud-bewoners en andere wijkbewoners bij stil te staan.  

Lees verder >>

Vorig nieuwsbericht >>

Deelplan Rand

Renovatie flats
en eengezinswoningen

Deelplan Zuid

Plannen voor sloop en
nieuwbouw

Deelplan Noord

Eerst herstel en onderhoud,
vanaf uiterlijk 2030 vernieuwing


Spreekuren

Wijkregisseur Bernie Kater
houdt spreekuur in het Wijkhuis
aan de W.C. Beeremanstraat 2 (hoek Dr. Slotemaker de Bruïneplein).


Nieuwsbrieven

Om onze huurders op de hoogte te houden van de voortgang van onze plannen en wat deze voor hen en de wijk betekenen is er een nieuwsbrief.

Samen voor en met bewoners

We vernieuwen de wijk samen met en voor bewoners. In het Franse Gat wonen mensen graag. Het heeft een dorps karakter en een rijk sociaal leven. Dat willen we behouden. Ook vinden we het belangrijk dat iedereen er kan blijven wonen in betaalbare woningen: gezinnen, alleenstaanden, starters en ouderen.

Vragen en antwoorden

Hier vindt u antwoord op veelgestelde vragen over de vernieuwing van 1.100 woningen van Veenvesters in het Franse Gat.

Reparatieverzoek?

Huurt u een woning van Veenvesters in het Franse Gat en heeft u een reparatieverzoek? Meld dit dan bij voorkeur via veenvesters.nl. En geef daarbij aan dat u in het Franse Gat woont.