Het Franse Gat vernieuwt

Wonen nu en straks, met oog voor toen

Patrimonium vernieuwt 1.100 woningen in het Franse Gat. Het merendeel van deze huurwoningen is niet meer van deze tijd. Veel bewoners hebben klachten over tocht, vocht, schimmel en geluidsoverlast. Ook de indeling van de woningen sluit niet meer aan bij de wensen van nu. Door renovatie, sloop en nieuwbouw en verduurzaming komen er woningen waarin het prettig en behaaglijk wonen is, met energielasten die omlaag kunnen.

We kunnen niet alle 1.100 woningen in één keer aanpakken. We nemen voor de vernieuwing een periode van maximaal zo’n twintig jaar. En we splitsen de wijk in drie delen met ieder een eigen aanpak: deelplan Rand, deelplan Zuid en deelplan Noord.

Nieuws

Kom je ook naar de kleedjesmarkt in het Franse Gat?

Donderdag 26 mei, tijdens Hemelvaartsdag, organiseren wijkbewoners samen met Veens Welzijn, de gemeente en Patrimonium een kleedjesmarkt. Kom tussen 10.00 en 15.00 uur naar het binnenterrein tussen Mr. Heemskerkstraat en dr. Colijnstraat. 
Wil je zelf met een kleedje staan? Stuur dan een mailtje naar gert.slotboom@gmail.com.

Vorig nieuwsbericht >>

Deelplan Rand

Renovatie flats
en eengezinswoningen

Deelplan Zuid

Plannen voor sloop en
nieuwbouw

Deelplan Noord

Eerst herstel en onderhoud,
vanaf uiterlijk 2030 vernieuwing


Spreekuren

Gebiedsregisseur Bernie Kater
houdt spreekuur in het Wijkhuis
aan de W.C. Beeremanstraat 2 (hoek Dr. Slotemaker de Bruïneplein).


Nieuwsbrieven

Om onze huurders op de hoogte te houden van de voortgang van onze plannen en wat deze voor hen en de wijk betekenen is er een nieuwsbrief.

Samen voor en met bewoners

We vernieuwen de wijk samen met en voor bewoners. In het Franse Gat wonen mensen graag. Het heeft een dorps karakter en een rijk sociaal leven. Dat willen we behouden. Ook vinden we het belangrijk dat iedereen er kan blijven wonen in betaalbare woningen: gezinnen, alleenstaanden, starters en ouderen.

Vragen en antwoorden

Hier vindt u antwoord op veelgestelde vragen over de vernieuwing van 1.100 woningen van Patrimonium in het Franse Gat.

Reparatieverzoek?

Huurt u een woning van Patrimonium in het Franse Gat en heeft u een reparatieverzoek? Meld dit dan bij voorkeur via ons klantportaal Mijn Patrimonium op patrimonium.nl. En geef daarbij aan dat u in het Franse Gat woont.