Commissaris van de Koning bezoekt het Franse Gat

Samenwerking in de wijk laten we zien

Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, Hans Oosters, bracht op maandag 15 mei een bezoek aan gemeente Veenendaal. ‘s Middags kwam hij ook naar het Franse Gat. En maakte hij samen met het college van B&W en Trees van Haarst, directeur-bestuurder van Veenvesters, een fietstocht door de wijk. Een geslaagde middag waarin we de manier van samenwerken in de wijk aan de commissaris konden laten zien. 

De fietsroute liep langs ontmoetingsplek Thuis bij Frans, het Wijkhuis, het toekomstige IKC en renovatie- en sloop en nieuwbouwprojecten van Veenvesters. Daar vertelden professionals, werkzaam in het Franse Gat, over de integrale wijkaanpak. Laatste stop was Buurthuis Plein Zuid, waar de commissaris in gesprek ging met vertegenwoordigers van Veenvesters, Veens Welzijn de gemeente en met ondernemers en bewoners uit de wijk. 

Iedereen om wie het gaat, mag meepraten’
“De sociale huurwoningen gaan hier op de schop; dat is heel ingrijpend voor de bewoners die moeten verhuizen. Ik heb een netwerk gezien van mensen en organisaties die zeggen: wij zorgen dat de gekoesterde sociale cohesie die in deze wijk is, behouden blijft. Iedereen om wie het gaat, mag meepraten. Veenendaal mag trots zijn op die aanpak!” zei commissaris Oosters. In Plein Zuid gaf hij ons mee dit vooral vast te houden.

Foto fietstocht van Annemarie Bakker, andere foto’s Paul Voogsgerd en Caroline Beerman