Deelgebied 1 Mr. Heemskerkstraat (even nummers)

In deelgebied 1 beginnen we met de sloop en nieuwbouw van twintig woningen. Er komen evenveel eengezinswoningen (sociale huur) terug.  De twintig huishoudens waren de eersten die gebruik maakten van het sociaal statuut. Een persoonlijk begeleider van Veenvesters  ondersteunde hen bij het zoeken naar een andere woning en het toepassen van de regelingen.

Alle bewoners zijn tijdelijk of permanent verhuisd. Sommigen van hen bleven in de wijk, anderen vonden een woning in een ander deel van Veenendaal of een andere gemeente. Een aantal van de oud-bewoners wil straks terugkeren naar de nieuwbouw. 

Eind oktober 2022 startte het sloopbedrijf met de sloop van de 20 woningen. Bij dat moment stonden we samen met de oud-bewoners en andere wijkbewoners stil. De sloop is circulair: de woningen worden zorgvuldig afgebroken zodat nog goede materialen kunnen worden hergebruikt. Voor de direct omwonenden is er een sloop-outlet waar zij op één moment in de week materialen voor hergebruik kunnen ophalen. 

Via de projectpagina van BMG Grond- en Sloopservice b.v. blijft u op de hoogte van de voortgang van de sloop.  

April 2023 begint de nieuwbouw. De overeenkomst daarvoor tekenden Veenvesters en bouwbedrijf Roosdom Tijhuis begin oktober.