mr heemskerkstraat

Deelgebied 1 Mr. Heemskerkstraat (even nummers)

Deelgebied 1 is het eerste sloop en nieuwbouwproject in deelplan Zuid. Het project is inmiddels afgerond. De woningen zijn in november 2023 opgeleverd. Op de plaats waar twintig jaren 50 woningen stonden, heeft Veenvesters evenveel eengezinswoningen (sociale huur) terug laten bouwen. De twintig huishoudens die er woonden, waren de eersten die gebruik maakten van het sociaal statuut. Een persoonlijk begeleider van Veenvesters  ondersteunde hen bij het zoeken naar een andere woning en het toepassen van de regelingen.

Alle bewoners zijn tijdelijk of permanent verhuisd. Sommigen van hen bleven in de wijk, anderen vonden een woning in een ander deel van Veenendaal of een andere gemeente. Een aantal van de oud-bewoners keerden terug naar de nieuwbouw. 

Eind oktober 2022 begon het sloopbedrijf met de sloop van de 20 woningen. Bij dat moment stonden we samen met de oud-bewoners en andere wijkbewoners stil. De sloop ging circulair: de woningen werden zorgvuldig afgebroken zodat nog goede materialen kunnen worden hergebruikt. Voor de direct omwonenden was er een sloop-outlet waar zij op één moment in de week materialen voor hergebruik konden ophalen. 

April 2023 startte de nieuwbouw. De overeenkomst daarvoor tekenden Veenvesters en bouwbedrijf Roosdom Tijhuis begin oktober. De twintig woningen zijn in november 2023 opgeleverd en op 17 november vond de sleuteluitreiking plaats.

Andere informatie