Deelgebied 2 Tussen Mr. Heemskerkstraat (oneven zijde) en Klaas Katerstraat (even zijde)

De woningen in deelgebied 2 slopen we in twee fases in de periode 2023-2025. Hier komen eengezinswoningen en appartementen terug. Voordat we hier kunnen bouwen, moet eerst nog het bestemmings-plan worden gewijzigd.

Voor bewoners uit deelgebied 2, die niet op stadsvernieuwings-urgentie willen wachten, is er de mogelijkheid om al te verhuizen met tegemoetkoming van de verhuiskosten.