Deelgebied 2 Tussen Mr. Heemskerkstraat (oneven zijde) en Klaas Katerstraat (even zijde)

De woningen in deelgebied 2 slopen we in twee fases in de periode 2023-2025. 
Fase a: Deelgebied 2A De Ministers
– Mr. Heemskerkstraat 17 t/m 55 (oneven nummers) en
– Dr. Colijnstraat 32 t/m 66 (even nummers).
Fase b: Deelgebied 2B
– Dr. Colijnstraat 57 t/m 107 (oneven nummers)
– W.C. Beeremansstraat 2 t/m 52(even nummers)
– W.C. Beeremansstraat 1 t/m 43 (oneven nummers)
– Klaas Katerstraat 38 t/m 80 (even nummers).
(zie ook de plattegrond indeling deelgebied 2)

Indeling in twee fases zorgt ervoor dat we bewoners van fase b de mogelijkheid kunnen bieden om in één keer te verhuizen naar nieuwbouw in fase a. Het betekent ook dat wij niet heel deelgebied 2 in één keer een stadsvernieuwings-urgentie geven. De bewoners van fase a kregen met ingang van 10 maart 2022 urgentie. Vanaf deze datum konden zij met voorrang reageren op woningen. Zij zijn nu allemaal verhuisd. De bewoners van fase b van deelgebied 2 zijn nog niet aan de beurt. Zij kunnen nog even blijven wonen waar zij nu wonen. Eerst wordt nieuw gebouwd in fase 2a. Als zij niet willen wachten op een stadsvernieuwingsurgentie, is er de mogelijkheid om al te verhuizen met tegemoetkoming van de verhuiskosten.

In deelgebied 2 komen eengezinswoningen en appartementen terug. 
De gemeente en Veenvesters maakten, met inbreng van buurtbewoners, een stedenbouwkundig plan voor deelgebied 2. Hierin is duidelijk te zien wat voor type woningen waar komen en hoe de straten en het openbaar gebied worden ingericht. Het stedenbouwkundig plan is vastgesteld.  Het bestemmingsplan voor deelgebied 2 lag afgelopen najaar ter inzage. In juni 2023 neemt de gemeenteraad er een besluit over.