Fasterclass ontwikkelen participatieaanpak, maandagavond 30 oktober 2023

Deelgebied 3 Participatie

Samen de participatieaanpak vormgeven

Na deelgebied 2B is over ongeveer vier jaar deelgebied 3 aan de beurt. De huurwoningen in dit deelgebied maken plaats voor nieuwbouw. Dit voorjaar maakten Veenvesters en de gemeente een start met de uitwerking van een stedenbouwkundig plan. Dit plan laat zien waar welk type woningen komt en hoe groot en hoog die worden. De leden van de ambassadeurs- en klankbordbordgroep hebben in mei dit jaar een eerste versie gezien en daarop gereageerd.

Keuze participatiebureau
In de gemeenteraad is op 26 juni 2023 besloten dat de participatie over dit deelplan een stap verder moet gaan dan vragen om meningen en advies. Voor bewoners moet ook de mogelijkheid komen om met eigen voorstellen te komen. Veenvesters laat dit proces door een participatiebureau begeleiden. Het bureau is via een pitch geselecteerd. Bij deze pitch waren een aantal leden van de ambassadeurs- en klankbordbordgroep, een huurder van deelgebied 3, drie huiseigenaren van de Savornin Lohmanstraat en een aantal projectleden van gemeente Veenendaal aanwezig.

Ontwikkelen participatieaanpak
Maandagavond 30 oktober kwam dezelfde groep samen. Onder begeleiding van de projectleider van het participatiebureau gingen zij met elkaar in gesprek in de vorm van een Fasterclass: wat is het doel van de participatie, waarover kan meegepraat worden en wie worden hiervoor benaderd? Aan de hand van deze input, wordt er een participatieaanpak ontwikkeld. Het doel is om eind dit jaar te starten en begin 2024 het stedenbouwkundig plan vast te stellen. 

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Andere informatie

Huidige locatie: Klaas Katerstraat 82-96 en 5-139, Bart Poesiatstraat 1-3 en 2-4 en Dr. De Visserstraat 6-10 en 14-36.