Stedenbouwkundig plan deelgebied 3 gereed

In deelgebied 3 worden 95 huurwoningen vervangen door nieuwbouw. De woningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de huidige woonstandaarden. Na een intensief participatietraject met bewoners en ondernemers is het stedenbouwkundig plan voor deelgebied 3 klaar. In dit plan is vastgelegd wat voor soort woningen er komen, hoe hoog de gebouwen worden, waar de parkeerplaatsen komen en wat er verandert in de openbare ruimte. Het stedenbouwkundig plan zorgt voor een mooiere en prettigere plek om te wonen. 

Het participatieproces

Participeren betekent meedoen, meepraten en meedenken. En dat is wat we gedaan hebben. Huurders, omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen droegen bij om te komen tot een stedenbouwkundig plan voor het Franse Gat Zuid deelgebied 3. Veenvesters organiseerde verschillende bijeenkomsten, waarbij wensen en zorgen zijn opgehaald. Tijdens de startbijeenkomsten hebben we vooral geluisterd en verteld over de uitgangspunten en de stappen in het participatieproces. Enkele weken later vonden werkateliers plaats met een groep bewoners en ondernemers die actief wilde meedenken. Samen met de deelnemers bekeken en beoordeelden we schetsontwerpen van de architecten. De adviezen en voorstellen zijn afgewogen bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan. In juni 2024 zijn de plannen voor vernieuwing van deelgebied 3 gepresenteerd tijdens straatgesprekken. We hebben elkaar op straat ontmoet, de plannen gedeeld en gaven waar nodig extra uitleg. Ook vertelden we wat we met de inbreng hebben gedaan én waarom er bepaalde keuzes gemaakt zijn. 

Nieuwe plannen voor de wijk

Na de verschillende participatiemomenten is het stedenbouwkundig plan tot stand gekomen. Hierin staat dat de maximale bouwhoogte nergens hoger wordt dan de huidige appartementen aan het plein boven de Jumbo en de Aldi. Er komt één appartementengebouw met maximaal vier woonlagen aan het Bruïneplein en twee appartementengebouwen met drie woonlagen aan de Klaas Katerstraat. In totaal komen er in deelgebied 3 ongeveer 163 woningen, waarvan 80 appartementen. Het plan telt 217 parkeerplaatsen en voldoet daarmee aan de parkeernorm van de gemeente. Nu zijn er slechts 67 parkeerplaatsen, dat worden er dus 150 méér. De Klaas Katerstraat wordt ingericht als fietsstraat en er komt meer groen in de wijk. Het ontwerp kunt u inzien via onderstaande blauwe button. 

Franse Gat deelgebied 3 - Planning