Praat mee over de plannen in deelgebied 3

In deelplan Zuid vervangt Veenvesters bestaande woningen door nieuwbouw. De werkzaamheden zijn in volle gang. De woningen van deelgebied 1 aan de Mr. Heemskerkstraat zijn klaar. In deelgebied 2 start nu de sloop en nieuwbouw. Veenvesters werkt aan een plan om in deelgebied 3, bij de Klaas Katerstraat, 95 huurwoningen te vervangen door nieuwbouw.

Het plan
De komende tijd voeren we gesprekken met bewoners en ondernemers om dit plan verder uit te werken en organiseren we bijeenkomsten. We gaan:

  • Goed luisteren.
  • Toelichting geven op het waarom van deze plannen. We vertellen wat daarbij al vaststaat en wat nog uitgewerkt moet worden.
  • U krijgt de kans om aan te geven wat u belangrijk vindt, uw zorgen te delen en voorstellen te doen.

Wij vragen u om advies, zodat we alle belangen goed kunnen afwegen. Vervolgens maken we het stedenbouwkundig plan, waarin wordt vastgelegd wat voor type woningen wordt gebouwd, hoe hoog de bebouwing wordt, waar de parkeerplaatsen komen en hoe de openbare ruimte wordt vernieuwd.

Over het participatieproces

Participatie bijeenkomsten
Participeren betekent meedoen, meepraten, meedenken. En dat is wat we willen; huurders, omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen die meepraten over de plannen voor Het Franse Gat Zuid deelgebied 3. Er zijn een aantal bijeenkomsten gepland waarop dit kan.

Startbijeenkomsten
We beginnen het proces met een startbijeenkomst in het Rembrandt College, eind januari. Omdat er veel mensen betrokken zijn bij dit project organiseren we dezelfde bijeenkomst drie keer. Betrokkenen ontvangen hiervoor per brief een uitnodiging. We geven toelichting over waar we nu staan met de plannen. Aanwezigen krijgen de mogelijkheid om hun zorgen en aandachtspunten rondom de plannen met ons te delen. Tijdens de startbijeenkomst kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor het werkatelier. 

Werkateliers
In maart organiseren we een werkatelier. We bespreken dan de belangrijkste keuzes in het plan. Hierbij worden al eerste schetsen voor de nieuwbouw gemaakt door de architect, waarbij rekening wordt gehouden met de inbreng uit de startbijeenkomsten. Deelnemers aan het werkatelier kunnen hierbij voorstellen en ideeën inbrengen en een gezamenlijk advies uitbrengen. Uiteraard wordt hier rekening gehouden met de vastgestelde kaders. Aanmelden voor het werkatelier kan tijdens de startbijeenkomst. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen wordt een selectie gemaakt. Deze selectie is een afspiegeling van de wijk.

Straatgesprekken
In juni verwachten we de uitgewerkte plannen met u te delen. Dit doen we in straatgesprekken. We ontmoeten elkaar op straat, laten de plannen zien en geven waar nodig extra uitleg. Uiteraard is er voldoende ruimte om vragen te stellen.

Wie worden uitgenodigd en waarom?
In totaal ontvangen ongeveer 360 adressen een uitnodiging voor de startbijeenkomst. De bewoners van deze adressen krijgen heel direct te maken met de (uitvoering van de) plannen. Daarom nodigen we hen uit om mee te denken over de plannen voor deelgebied 3. Het gaat om de volgende adressen:

Huurders van deelgebied 3: 
Klaas Katerstraat 5-139 en 82-96, Bart Poesiatstraat 1, 2, 3 en 4 en Dr. De Visserstraat 6-10 en 14-36.

Ondernemers: 
Hovystraat 7-39, Winkeliers S. de Bruïneplein 1-15, 23-31 en S. de Bruïnestraat 2 en 20.

Omwonenden:
Patrimoniumlaan 47-71 , Klaas Katerstraat 1-3A, 2-36, 38-80 , S. de Bruïneplein 1A-13A en 23A-31A, S. de Bruïnestraat 1, 2 , 5-9, 4a-18d en 20, WC Beeremanssstraat 1A , Nicolaas Beetsstraat 1-7 en 2-6 , De Savornin Lohmanstraat 2D -2 I en 2-100 en 102-160, Dr. de Visserstraat 1-29 en 2, 4, 12 en 38-48 en Mr. Dr. Schokkingstraat 1-23. 

Samenvatting Kaders stedenbouwkundig plan deelgebied 3

Veenvesters werkt een plan uit voor ongeveer 175 nieuwbouwwoningen in deelgebied 3 Franse Gat Zuid. Dit is het gebied aan en rond de Klaas Katerstraat. Nu staan er nog 95 verouderde eengezinswoningen van Veenvesters. Renovatie is niet haalbaar, dus heeft Veenvesters gekozen voor sloop en nieuwbouw.

Van Stedenbouwkundige Randvoorwaarden naar stedenbouwkundig plan
Gemeente Veenendaal en Veenvesters hebben voor deelgebied 3 randvoorwaarden vastgesteld. Binnen deze grenzen wordt een stedenbouwkundig plan uitgewerkt. Dit is een bouwplan op hoofdlijnen.

Wat staat er al vast?

  • Er worden ongeveer 175 woningen gebouwd. Ongeveer 60% daarvan (+/- 105) is appartement. De rest is eengezinswoning en beneden-bovenwoningen.
  • Dichtbij het Bruïneplein worden de nieuwe appartementen geschikt gemaakt voor senioren en zorg aan huis.
  • Het aantal parkeerplaatsen moet aan de parkeernorm van de gemeente voldoen. (ongeveer 225 parkeerplaatsen)
  • De Klaas Katerstraat wordt ingericht als fietsstraat (‘auto’s te gast’). Er komt meer groen in de straat.

Lees hier de toelichting op de kaders voor het stedenbouwkundig plan én de mogelijke uitwerking voor de specifieke straten.

Fasterclass: ontwikkelen participatieaanpak, maandagavond 30 oktober 2023. Samen met adviesbureau, Veenvesters, gemeente, huurders en omwonenden.

Andere informatie

Huidige locatie: Klaas Katerstraat 82-96 en 5-139, Bart Poesiatstraat 1-3 en 2-4 en Dr. De Visserstraat 6-10 en 14-36.