Deelplan Zuid

In deelplan Zuid werken we voor alle woningen sloop- en nieuwbouwplannen uit. Dat doen we omdat Veenvesters graag woningen wil verhuren die comfortabel en energiezuinig zijn en die voldoen aan de woonwensen van nu en van de toekomst. Goed geïsoleerd en geventileerd, energiezuinig en zonder gas verwarmd. En met ruimere kamers. Met renovatie kunnen we de huidige woningen in deelplan Zuid niet zo goed krijgen.

Er komen eengezinswoningen en appartementen met lift in de sociale huur terug, ook voor de laagste inkomens. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor nieuwbouw voor middeninkomens.

Drie deelgebieden
We kunnen niet alle 249 woningen in deelplan Zuid in een keer aanpakken. Dit heeft vooral te maken met het herhuisvesten van de bewoners. We delen deelplan Zuid in drie deelgebieden op (zie plattegrond deelplan Zuid via de button hieronder):

Sociaal statuut
Voor huurders in deelplan Zuid komt een ingrijpende tijd. We gaan met ieder van hen in gesprek. Er is een sociaal statuut met daarin regelingen die de bewoners zekerheid geven bij de herhuisvesting en de kosten daarvan. Het sociaal statuut treedt per deelgebied in werking vanaf het moment dat bewoners stads-vernieuwingsurgentie hebben. Bewoners die dat willen, kunnen terugkeren naar de nieuwbouw. De woningen die vrijkomen, laten we niet leegstaan. We verhuren ze tijdelijk totdat we slopen. Ad Hoc is de organisatie die ons hierbij helpt.

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden
Voor deelplan Zuid zijn Stedenbouwkundige Randvoorwaarden gemaakt. Dit zijn de basisregels voor de inrichting van de buitenruimte en voor de bebouwing. Ze worden door de gemeente en Veenvesters gebruikt bij het maken van de bestemmingsplannen en de stedenbouwkundige plannen per deelgebied. Van de Stedenbouwkundige Randvoorwaarden is ook een beeldverhaal gemaakt.