Deelplan Zuid

Voor deelplan Zuid ontwikkelen we vanaf dit voorjaar plannen voor deels renovatie en deels sloop en nieuwbouw. Wat er precies met iedere woning gaat gebeuren, kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Veel van de onderzoeken zijn afgerond. De volgende stap is om samen met bouwers, adviseurs, de gemeente en bewoners te kijken wat er per buurt, per blok, en zelfs per woning mogelijk en haalbaar is. Zowel technisch als financieel. En dat is wat we nu gaan doen. Pas hierna wordt bekend wat de volgorde en de planning van de vernieuwing is.