Het Programma

Veenvesters vernieuwt 1.100 huurwoningen in het Franse Gat. Het merendeel van deze huurwoningen is niet meer van deze tijd. Veel bewoners hebben klachten over tocht, vocht, schimmel en geluidsoverlast. Ook de indeling van de woningen sluit niet meer aan bij de wensen van nu. Door verduurzaming, renovatie, sloop en nieuwbouw komen er woningen waarin het prettig en behaaglijk wonen is, met energielasten die omlaag gaan.

We kunnen niet alle 1.100 woningen in één keer aanpakken. We nemen voor de vernieuwing een periode van maximaal zo’n twintig jaar. En we splitsen de wijk in drie deelplannen: Rand, Zuid en Noord.

Samen met en voor bewoners

We vernieuwen de wijk samen met en voor bewoners. Het Franse Gat heeft een dorps karakter en een rijk sociaal leven. Dat willen we behouden. Ook vinden we het belangrijk dat iedereen kan blijven wonen in betaalbare en energiezuinige woningen: gezinnen, alleenstaanden, starters en ouderen.

Gebiedsvisie 'Wijk aan de slag' is vertrekpunt

Veenvesters werkt samen met de gemeente Veenendaal en andere partners om het Franse Gat nóg mooier en nóg beter te maken. De gebiedsvisie ‘Wijk aan de slag’ is het vertrekpunt voor de plannen van de wijk. Bekijk hier de samenvatting.

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep van een afvaardiging van bewoners. Samen met hen en de Huurdersvereniging maken we per deelplan of project een sociaal statuut op maat voor sloop en nieuwbouw. Hierin leggen we afspraken vast over verhuiskostenvergoeding en andere tegemoetkomingen en voorzieningen.

We houden het leefbaar

Om de wijk tijdens de sloop en nieuwbouw en alle werkzaamheden leefbaar te houden, maken we afspraken waardoor het schoon en veilig blijft. Woningen die worden gesloopt en al leeg komen, blijven we zo lang mogelijk tijdelijk verhuren. Dat doen we met Ad Hoc. Ook is er een programma van sociale projecten waarmee wij ons samen met bewoners, de gemeente en organisaties inzetten om de wijk leuk, aantrekkelijk en groen te houden.

Thuis bij Frans

Een ontmoetingsplek in de wijk waar je terecht kunt voor een kop koffie en een praatje. Natascha Jurgens is één van de initiatiefneemsters van Thuis bij Frans. Zij is oprichtster van FRED; deze stichting begeleidt jongeren in een beschermde woonvorm. De jongeren serveren bij Thuis bij Frans koffie en verse sappen, bereiden er maaltijden en, organiseren er activiteiten. Openingstijden: dinsdag van 13.00 uur tot 16.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Stichting Bewonerscommissie ’t Franse Gat

De bewonerscommissie ‘t Franse Gat zet zich in voor de wijk. Zij maken zich sterk voor bewoners van het Franse Gat. Zo pakken zij knelpunten aan, maken zij onderwerpen bespreekbaar, bieden zij een helpende hand en daarnaast organiseren zij verschillende activiteiten, zoals Zomerfestival. De bewonerscommissie werkt nauw samen met Veenvesters, de gemeente, Veens Welzijn en de politie.