Participatie deelgebied 3: Stedenbouwkundig plan voor deelgebied 3 is klaar 

Afgelopen maand is het stedenbouwkundig plan voor het Franse Gat deelgebied 3 afgerond. Het plan is in samenwerking met bewoners en ondernemers tot stand gekomen. De woningen worden comfortabel en energiezuinig en voldoen aan de woonwensen van nu en in de toekomst. 

Na een intensief participatietraject is het stedenbouwkundig plan voor deelgebied 3 klaar. In dit plan is vastgelegd wat voor soort woningen er komen, hoe hoog de gebouwen worden, waar de parkeerplaatsen komen en wat er verandert in de openbare ruimte. Het plan zorgt voor een mooiere en prettigere plek om te wonen.  

Meedenken, meepraten en meedoen  

Tijdens startbijeenkomsten konden mensen hun zorgen en aandachtspunten delen. Tijdens de werkateliers dachten deelnemers actief mee over de indeling van de nieuwbouw, de parkeermogelijkheden en het groen in de wijk. Ook hebben we samen de schetsontwerpen van de architecten bekeken en beoordeeld. Deze adviezen en voorstellen zijn afgewogen bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Bekijk de toelichting van de participatiereacties

Uitwerking stedenbouwkundig plan

Bewoners hadden met name zorgen over de bouwhoogte en het aantal appartementengebouwen. De maximale bouwhoogte wordt nergens hoger dan de huidige appartementen aan het plein boven de Jumbo en Aldi. Er komt één appartementengebouw met maximaal vier woonlagen aan het Bruïneplein en twee appartementengebouwen met drie woonlagen aan de Klaas Katerstraat. In totaal komen er in deelgebied 3 ongeveer 163 woningen, waarvan 80 appartementen. Het plan telt 217 parkeerplaatsen en voldoet daarmee aan de parkeernorm van de gemeente. Nu zijn er slechts 67 parkeerplaatsen. De Klaas Katerstraat wordt ingericht als fietsstraat en er komt meer groen in de wijk. 

Straatgesprekken

Op vrijdag 21 juni en zaterdag 22 juni organiseren we op verschillende plekken in de wijk straatgesprekken. We presenteren het plan en geven toelichting. Bewoners en ondernemers die heel direct te maken krijgen met de (uitvoering van de) plannen, ontvingen hiervoor een uitnodiging. Op zaterdag 22 juni laten we het stedenbouwkundig plan ook graag zien aan andere geïnteresseerden. Kijk hier voor meer informatie. 

Hoe nu verder

Als de gemeente dit najaar instemt met het stedenbouwkundig plan, wordt daarna gewerkt aan een wijziging van het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). In een later stadium, in de loop van 2025,  wordt het omgevingsplan ter inzage gelegd. Daarna worden de plannen voor de nieuwbouw uitgewerkt. Op dit moment is de planning om in 2027 te starten met de sloop van de eerste woningen. De bouw wordt in verschillende fasen uitgevoerd.

Kijk op de projectpagina voor meer informatie. 

Plannen Deelgebied 3 in vogelvlucht

Impressie foto’s 

Voorbeeld Klaas Katerstraat 3A
Voorbeeld Dr. Slotemaker de Bruïneplein 3B
Voorbeeld Klaas Katerstraat 3C