Participatie deelgebied 3: Straatgesprekken presentatie stedenbouwkundig plan 

Het stedenbouwkundig plan van deelgebied 3, deelplan Zuid is klaar. In dit plan is vastgelegd wat voor soort woningen er komen, hoe hoog de gebouwen worden, waar de parkeerplaatsen komen en wat er verandert in de openbare ruimte. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni organiseren we op verschillende plekken in de wijk straatgesprekken. We presenteren het plan en geven toelichting. Bewoners en ondernemers die heel direct te maken krijgen met de (uitvoering van de) plannen, ontvingen hiervoor een uitnodiging. Op zaterdag 22 juni laten we het stedenbouwkundig plan ook graag zien aan andere geïnteresseerden.

Zaterdag 22 juni welkom in het Wijkhuis

Bent u ook benieuwd naar het stedenbouwkundig plan van deelgebied 3? Dan bent u zaterdag 22 juni van 11.30 – 12.15 uur van harte welkom in het Wijkhuis aan de W.C. Beeremansstraat 2. We ontmoeten elkaar, laten de uitgewerkte plannen zien en geven waar nodig extra uitleg. Uiteraard is er voldoende ruimte om vragen te stellen.

Waar delen we het stedenbouwkundig plan nog meer?

Op dinsdag 18 juni presenteren we het plan als eerste aan bewoners en ondernemers die deelnamen aan de werkateliers. Vanaf woensdag 19 juni delen we het stedenbouwkundig plan ook op de projectpagina van onze website. Daarnaast informeren we alle wijkbewoners vóór de zomervakantie via een nieuwsbrief over het nieuwe plan. De nieuwsbrief versturen wij in samenwerking met de gemeente.

Ook van harte welkom tijdens spreekuren in het Wijkhuis

Bent u niet in de gelegenheid of wilt u op een andere manier contact? Kom dan naar het spreekuur in het Wijkhuis op maandag en donderdag van 14.30 – 16.30 uur of vrijdag van 09.00 – 11.00 uur. Let op! In de zomervakantie van 13 juli tot en met 25 augustus is het Wijkhuis alleen op donderdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur geopend.