Participatie deelgebied 3: Terugblik gespreksronde 2, het werkatelier  

Het werkatelier is de tweede stap in het participatieproces van het Franse Gat deelgebied 3. We blikken terug op twee sessies die op woensdag 20 maart en maandag 25 maart plaatsvonden.  

Woningbouw, parkeren en het karakter van de wijk 

De twee sessies vonden plaats in wijkcentrum Plein Zuid. Beide bijeenkomsten waren inhoudelijk gelijk aan elkaar. Tijdens het werkatelier stonden de thema’s ‘parkeren’, ‘woningbouw’ en het ‘karakter van de wijk’ centraal. Een groep van 41 direct betrokkenen, waaronder huurders, omwonenden en ondernemers, waren hierbij aanwezig. Deelnemers ontvingen voorafgaand aan het werkatelier huiswerk, zodat zij goed voorbereid deel konden nemen aan de sessie. Met het ontwikkelen van dit materiaal is rekening gehouden met de inbreng uit de startbijeenkomsten. Aan de hand van de eerste schetsontwerpen en parkeeroplossingen gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. Tijdens de sessies werd er intensief gediscussieerd en dieper ingegaan op wat belangrijk is bij de ontwikkeling van de buurt. In kleine groepjes werden positieve en negatieve punten per onderdeel gepresenteerd. Medewerkers van KAW architecten, gemeente Veenendaal, Veens Welzijn en Veenvesters waren aanwezig om vragen te beantwoorden.  

Het was waardevol en mooi om te zien dat de bewoners van het Franse Gat staan voor wat belangrijk is in hun wijk. Van de verschillende avonden is een verslag gemaakt. Het verslag delen wij in de week van 1 april op de projectpagina. 

Presenteren stedenbouwkundig plan 

De architecten van KAW nemen de opgehaalde input mee in de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Voor de zomervakantie ontvangen alle bewoners van het Franse Gat een terugkoppeling op het ontwerp. Deze terugkoppeling vindt plaats in de vorm van straatgesprekken. We ontmoeten elkaar op straat, laten de plannen zien en beantwoorden vragen. Zodra er meer bekend is over hoe dit moment er precies uit gaat zien informeren wij u. 

De diverse scenario’s werden onder de loep genomen.