Participatie deelgebied 3: Terugblik gespreksronde 3, straatgesprekken

Straatgesprekken Wijkhuis 22 juni 2024

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni 2024 vonden er in Franse Gat Zuid straatgesprekken plaats. Medewerkers van Veenvesters, de gemeente Veenendaal, Veens Welzijn en KAW trokken de wijk in om met bewoners te praten over het stedenbouwkundig plan van deelgebied 3. In totaal spraken we deze twee dagen op 6 plekken met zo’n 80 bewoners. Bekijk hier de samenvatting van de straatgesprekken.

Met wie is er gesproken?  

Bewoners en ondernemers die direct te maken krijgen met (de uitvoering van) de plannen ontvingen persoonlijk een uitnodiging voor de straatgesprekken. Raadsleden waren uitgenodigd op beide dagen om als toehoorder aanwezig te zijn. Overige geïnteresseerden waren zaterdag 22 juni uitgenodigd voor het algemene informatiemoment bij het Wijkhuis. 

Presentatie stedenbouwkundig plan

Tijdens de straatgesprekken werden bewoners hartelijk ontvangen en kregen zij een kop koffie of thee aangeboden. Met behulp van presentatieborden deelden we het plan en gaven we toelichting op het stedenbouwkundig plan. Ook was er ruimte voor reacties en het stellen van vragen.

Wat is er opgehaald?

De reacties waren voor het grootste deel positief. Veel bewoners begrijpen dat vernieuwing nodig is en gaven aan het een mooi en passend plan te vinden. Ook hoorden we diverse keren dat er tijdens het participatieproces goed geluisterd is en dat de inbreng goed afgewogen en verwerkt is. Negatieve reacties waren er ook. Met name de 4 bouwlagen van het appartementenblok aan het Doctor Slotemaker de Bruïneplein is voor een aantal bewoners van De Savornin Lohmanstraat een teleurstelling en waarmee ze het niet eens zijn. Zij vinden dat de bouwhoogte overal 3 lagen moet worden. Ook werden er zorgen uitgesproken die al vaker genoemd zijn en die niet door het stedenbouwkundig plan weggenomen worden. 

Huurders hadden vooral andere vragen. Ze willen graag weten op welke plekken ze kunnen terugkeren in de wijk, hoe het urgentieproces verloopt en vooral wanneer er wat gaat gebeuren. De eengezins-woningen die teruggebouwd worden, zijn vergelijkbaar met de nieuwbouwwoningen aan de Mr. Heemskerkstraat. Diverse huurders gaven aan deze klein te vinden en minder goed ingedeeld. Ook zijn er diverse huurders juist wel enthousiast over deze nieuwe woningen. Ze gaven aan deze prachtig te vinden en waarderen het dat deze energieneutraal en goed geïsoleerd zijn. Sommige huurders hebben nu een grote achtertuin en vinden het erg dat ze deze kwijtraken omdat de tuinen van de nieuwbouw kleiner zijn. Sommige huurders willen terugkeren naar een appartement. 

Welkom in het Wijkhuis

Tijdens de straatgespreken zijn alle vragen die gesteld zijn persoonlijk beantwoord. Daarnaast zijn bewoners geattendeerd op de spreekuren in het Wijkhuis, de website fransegatvernieuwt.nl en de Franse Gat BouwApp. In het Wijkhuis staan de presentatieborden opgesteld en kan de maquette van het stedenbouwkundig plan van deelgebied 3 bekeken worden.

Vervolg en planning

Tijdens de straatgesprekken namen we bewoners mee in de globale planning. Als de gemeente in het najaar instemt met het stedenbouwkundig plan, wordt daarna gewerkt aan  een wijziging van het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). Daarna worden de plannen voor de nieuwbouw uitgewerkt. Op dit moment is de planning om in 2027 te starten met de sloop van de eerste woningen. De bouw wordt in verschillende fasen uitgevoerd. 

Kijk op de projectpagina voor meer informatie. 

Impressie straatgesprekken

Impressie straatgesprekken
Plannen Deelgebied 3 in vogelvlucht