Samen voor en met bewoners

We vernieuwen de wijk samen met en voor bewoners. In het Franse Gat wonen mensen graag. Het heeft een dorps karakter en een rijk sociaal leven. Dat willen we behouden. Ook vinden we het belangrijk dat iedereen er kan blijven wonen in betaalbare woningen: gezinnen, alleenstaanden, starters en ouderen.

Gebiedsvisie ‘Wijk aan de slag’ is vertrekpunt
Patrimonium werkt samen met de gemeente Veenendaal om het Franse Gat nóg mooier en nóg beter te maken. De Provincie Utrecht, Waterschap Vallei-Veluwe, netbeheerder Stedin, Veenendaalse Woningstichting en de gezondheidsorganisatie GGD helpen daarbij.
De gebiedsvisie ‘Wijk aan de slag’ is het vertrekpunt voor de toekomstplannen van de wijk. Nieuwsgierig wat er in de gebiedsvisie staat? We maakten er een samenvatting van en een informatiefilmpje . En kijk ook op Patrimonium.nl

Klankbordgroep
Er is een klankbordgroep van een afvaardiging van bewoners. Samen met hen en de Huurdersvereniging maken we een sociaal plan op maat. Hierin leggen we afspraken vast over verhuiskostenvergoedingen, tijdelijke voorzieningen, logeerwoningen etc…