Samen voor en met bewoners

We vernieuwen de wijk samen met en voor bewoners. In het Franse Gat wonen mensen graag. Het heeft een dorps karakter en een rijk sociaal leven. Dat willen we zoveel mogelijk behouden.
Ook vinden we het belangrijk dat iedereen er kan blijven wonen in betaalbare woningen: gezinnen, alleenstaanden, starters en ouderen.

Gebiedsvisie ‘Wijk aan de slag’ is vertrekpunt
Veenvesters werkt samen met de gemeente Veenendaal om het Franse Gat nóg mooier en nóg beter te maken. De Provincie Utrecht, Waterschap Vallei-Veluwe, netbeheerder Stedin, VeensWelzijn en de gezondheidsorganisatie GGD helpen daarbij.
De gebiedsvisie ‘Wijk aan de slag’ is het vertrekpunt voor de toekomstplannen van de wijk. Nieuwsgierig wat er in de gebiedsvisie staat? We maakten er een samenvatting van en een informatiefilmpje.

Klankbordgroep
Er is een klankbordgroep van een afvaardiging van bewoners. Samen met hen en de Huurdersvereniging maken we per deelplan of project een sociaal statuut op maat voor sloop en nieuwbouw . Hierin leggen we afspraken vast over verhuiskostenvergoeding en andere tegemoetkomingen en voorzieningen. 

We houden het leefbaar
Om de wijk tijdens de  sloop en nieuwbouw en alle werkzaamheden leefbaar te houden, maken we afspraken waardoor het schoon en veilig blijft. Woningen die worden gesloopt en al leeg komen, blijven we zo lang mogelijk tijdelijk verhuren. Dat doen we met Ad Hoc. 
Ook is er een programma van sociale projecten waarmee wij ons samen met bewoners, de gemeente en organisaties inzetten om de wijk leuk, aantrekkelijk en groen te houden.

Wijkteam
In het Wijkteam werken de gemeente Veenendaal, Veenvesters en Veens Welzijn samen. Heeft u een vraag over de toekomstplannen, de veiligheid of activiteiten in de wijk? Of zit u ergens mee? Het Wijkteam is er voor u! Zij houden spreekuur in het Wijkhuis, W.C. Beeremansstraat 2, op maandag en donderdag van 14.30 tot 16.30 uur; vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur. In het beeldverhaal ziet u wie in het wijkteam zitten en hoe u hen kunt bereiken.

Bewonerscommissie ’t Franse Gat
Vanuit de W.C. Beeremansstraat nummer 6 organiseert de bewonerscommissie activiteiten als de kledingbeurs en het zomerfestival. Elke maandag is er spreekuur van 19.00 – 20.00 uur.

Wijkinitiatieven

  • Thuis bij Frans
    Een ontmoetingsplek in de wijk waar je terecht kunt voor een kop koffie en een praatje. Natascha Jurgens is één van de initiatiefneemsters van Thuis bij Frans. Zij is oprichtster van  FRED; deze stichting begeleidt jongeren in een beschermde woonvorm. De jongeren serveren  bij Thuis bij Frans koffie en verse sappen, bereiden er maaltijden en, organiseren er activiteiten. Openingstijden:  dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

  • Afscheid van het ‘oude’ Franse Gat
    Op Hemelvaartsdag (26 mei ’22) organiseerden bewoners op het binnenterrein van de Dr. Colijnstraat/Mr. Heemskerkstraat een kleedjesmarkt. Om hun overbodige spullen van de hand te doen en voor de saamhorigheid. Ze sloten de dag af met een gezellig feestje. Met medewerking van de bewoners maakten we van de dag een film, als herinnering aan het ‘oude’ Frans Gat.