Samen voor en met bewoners

We vernieuwen de wijk samen met en voor bewoners. In het Franse Gat wonen mensen graag. Het heeft een dorps karakter en een rijk sociaal leven. Dat willen we zoveel mogelijk behouden.
Ook vinden we het belangrijk dat iedereen er kan blijven wonen in betaalbare woningen: gezinnen, alleenstaanden, starters en ouderen.

Gebiedsvisie ‘Wijk aan de slag’ is vertrekpunt
Veenvesters werkt samen met de gemeente Veenendaal om het Franse Gat nóg mooier en nóg beter te maken. De Provincie Utrecht, Waterschap Vallei-Veluwe, netbeheerder Stedin, Veenendaalse Woningstichting en de gezondheidsorganisatie GGD helpen daarbij.
De gebiedsvisie ‘Wijk aan de slag’ is het vertrekpunt voor de toekomstplannen van de wijk. Nieuwsgierig wat er in de gebiedsvisie staat? We maakten er een samenvatting van en een informatiefilmpje

Klankbordgroep
Er is een klankbordgroep van een afvaardiging van bewoners. Samen met hen en de Huurdersvereniging maken we per deelplan of project een sociaal statuut op maat voor sloop en nieuwbouw . Hierin leggen we afspraken vast over verhuiskostenvergoeding en andere tegemoetkomingen en voorzieningen. 

We houden het leefbaar
Om de wijk tijdens de  sloop en nieuwbouw en alle werkzaamheden leefbaar te houden, maken we afspraken waardoor het schoon en veilig blijft. Woningen die worden gesloopt en al leeg komen, blijven we zo lang mogelijk tijdelijk verhuren.
Ook komt er een programma van sociale projecten waarmee wij ons samen met bewoners, de gemeente en organisaties inzetten om de wijk leuk, aantrekkelijk en groen te houden.