Vernieuwing in het Franse Gat komt meer en meer op gang.

Renovatie- en onderhoudsprojecten in deelplan Rand en Noord starten op. En voor deelplan Zuid is er nu een ondertekend sociaal statuut.

Renovatie- en onderhoudsprojecten
Ruim 77% van de bewoners van de Westersingel 61-91 II is akkoord met het voorstel voor het verbeteren en verduurzamen van de 48 appartementen in twee flats. Zij konden tijdens de kijkdagen in juli het resultaat van de werkzaamheden alvast in een modelwoning zien (zie het filmpje). Onderhoudsbedrijf elk® begint half november met het werk. De planning is dat beide flats in mei 2022 klaar zijn.

In het noordelijke deel van de wijk starten drie aannemers eind september/begin oktober met het herstel en onderhoud van 160 van 508 woningen. Het gaat om schilderwerk, herstel van voegwerk, vervangen van enkel glas door geïsoleerd glas op de begane grond, controle van hang- en sluitwerk en het checken van de elektrische installatie. Als alles goed verloopt, zijn de werkzaamheden aan deze woningen nog dit jaar afgerond.

Sociaal statuut deelplan Zuid
Voor de huurders in het zuidelijke deel maakte Patrimonium samen met de klankbordgroep en de huurdersvereniging afspraken over de sloop en nieuwbouw in dit deel van de wijk. Deze afspraken liggen nu vast in het sociaal statuut dat woensdag 18 augustus door Jan van Beek en Chris Alberti, voorzitters van de Huurdersvereniging en Trees van Haarst, directeur-bestuurder van Patrimonium, werd ondertekend. Het sociaal statuut biedt huurders in deelplan Zuid ondersteuning en zekerheid bij het vinden van een andere woning, de verhuizing en de kosten daarvan. En het biedt hen voorrang bij terugkeer naar nieuwbouw in deelplan Zuid. Voor de twintig huishoudens aan de Mr. Heemskerkstraat 26-64 treedt het statuut als eerste in werking.