Vragen en antwoorden

Vernieuwing is nodig

Wat gaat er gebeuren in het Franse Gat?
Patrimonium woonservice vernieuwt een groot deel van haar woningbezit (1.100 woningen) in het Franse Gat. We pakken niet alle woningen in één keer aan. We doen dat in een periode van maximaal zo’n twintig jaar. Daarvoor verdelen we de wijk in drie delen met ieder een eigen aanpak: deelplan Rand, deelplan Zuid en deelplan Noord. Ook de gemeente gaat aan de slag met de riolering, de straatinrichting en het groen. We stemmen onze werkzaamheden op elkaar af.
Wat is de planning?
We beginnen in deelplan Rand waar we de komende jaren 13 flats en zo’n 50 eengezinswoningen verduurzamen en renoveren. Twee flats aan de Thorbeckesingel (nummer 61 tot 108) zijn als eerste aan de beurt. De werkzaamheden zijn hier in volle gang. Voor deelplan Zuid ontwikkelen we plannen voor deels renovatie en deels sloop en nieuwbouw. Over 2 à 3 jaar willen we daar met de eerste woningen van start. In deelplan Noord maken we de komende twee jaar werk van herstel en onderhoud. In de tussentijd maken we plannen voor renovatie en/of sloop- en nieuwbouw vanaf uiterlijk 2030.
Waarom is vernieuwing nodig?
Het merendeel van onze huurwoningen in het Franse Gat is niet meer van deze tijd. Bewoners hebben last van tocht, vocht, schimmel en geluidsoverlast. Ook de indeling van veel woningen sluit niet meer aan bij de wensen van nu. Daar willen we wat aan doen. Door renovatie en of sloop en nieuwbouw komen er woningen waarin het prettig en behaaglijk wonen is, met energielasten die omlaag kunnen.
Wat zijn de problemen aan de woningen?
Een groot deel van de woningen is gebouwd in de jaren ’50, de periode van de wederopbouw. In die tijd was er gebrek aan goede bouwmaterialen en wilde men snel veel nieuwe woningen bouwen. Hierdoor is de kwaliteit van de woningen nu, 70 jaar later, onvoldoende. De woningen zijn gedateerd en toe aan verbetering of vervanging; ze zijn slecht geïsoleerd, hebben een verouderde indeling, kennen technische gebreken en vragen om veel reparaties.
Wat merk ik van deze problemen?
Hoog energieverbruik, geluidsoverlast, vocht, schimmel, tocht. En soms scheuren in het metselwerk of in de muren.
Welke onderzoeken zijn er gedaan?
We hebben ongeveer 100 woningen onderzocht op constructie, bouwkundige staat, asbest en energieprestatie. Ook hebben we laten beoordelen welke maatregelen er op korte of langere termijn nodig zijn, om comfortabel te kunnen blijven wonen. Daarnaast is er flora- en faunaonderzoek en bodemonderzoek gedaan. Dat laatste zowel voor de bodemvervuiling als voor waterstanden en andere technische zaken.
Hoe werkt Patrimonium samen met de bewoners?
We vernieuwen de wijk voor en samen met de bewoners. We willen de sociale samenhang en het karakter van de buurt behouden. Iedereen die in de wijk wil blijven wonen, moet daartoe een kans krijgen. Betaalbaarheid vinden we belangrijk, net als mogelijkheden om te verhuizen naar andere type woningen binnen de wijk. We zorgen ervoor dat de leefbaarheid en (sociale) veiligheid, ook tijdens de werkzaamheden, goed blijven. Er komt een sociaal plan, dat we samen met een afvaardiging van bewoners en de Huurdersvereniging op maat maken. Ook trekken we samen met de gemeente en andere partijen in de wijk op, om het groen en de openbare ruimte te verbeteren.

Vernieuwing in drie deelplannen

Waarom drie deelplannen?
Patrimonium kan niet alle 1.100 woningen in één keer aanpakken. Dat heeft te maken met de investeringen, met het aantal beschikbare vakmensen bij bouwers en wat de wijk aan werkzaamheden aan kan.
Ik zie dat mijn woning op de plattegrond niet is ingekleurd. Hoe komt dat?
Dan woont u waarschijnlijk in één van de woongebouwen met een Vereniging van Eigenaars (VvE) of in een woning die niet opgeknapt hoeft te worden omdat deze kort geleden is gebouwd of aangepakt.
Wat zijn de gevolgen van de ‘coronacrisis’ voor de vernieuwing van het Franse Gat?
Het afgelopen jaar heeft het coronavirus ons leven ineens veranderd. Kinderen kunnen niet (altijd) naar school, het bezoek aan ouderen is niet meer vanzelfsprekend en boodschappen doen is anders. Wij waren van plan om een aantal bijeenkomsten te organiseren, waarin we u konden informeren over de plannen voor het Franse Gat. Deze kunnen nu niet doorgaan, maar we gaan wel door met de voorbereiding van de plannen en proberen u zo goed mogelijk met nieuwsbrieven, telefonische spreekuren en videopresentaties op de hoogte te houden. Zodra dat mogelijk is, organiseren we bijeenkomsten om rechtstreeks met u te kunnen spreken. Ondanks de moeilijkheden om goed over de plannen met elkaar te communiceren, zien wij op dit moment geen redenen waarom de plannen uiteindelijk niet volgens planning kunnen uitvoeren.
Je hoort in het nieuws veel over de ‘stikstofcrisis’, ‘PFAS’, ‘woningcorporaties bouwen te weinig’. Gaan de plannen ook echt door?
De invloed van stikstof is onderzocht en speelt hier niet. We hebben berekeningen laten maken door een deskundig adviseur, waaruit blijkt dat hier geen problemen te verwachten zijn. Voor PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen, dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen) zijn de normen aangepast en verwachten we geen problemen meer. Natuurlijk kunnen we nooit uitsluiten dat er nieuwe belemmeringen optreden, maar op dit moment staan alle lichten voor de plannen op groen.

Deelplan Rand: renovatie 13 flats en zo’n 50 eengezinswoningen

Om welke adressen gaat het in Deelplan Rand?
Thorbeckesingel 61 t/m 108
Westersingel 37 t/m 91 II
Rembrandtpark 2 t/m 88 III
Jan Vermeerstraat 1 t/m 19 en 2 t/m 12
Frans Halslaan 1 t/m 11 (oneven nummers)
Jan Steenlaan 1 t/m 27 (oneven nummers)
Paulus Potterstraat 1 t/m 23 en 2-20
Wat is de aanpak in deelplan Rand?
Deelplan Rand bestaat uit 13 flats langs de Thorbeckesingel, Westersingel en het Rembrandtpark en zo’n 50 eengezinswoningen rondom de Jan Vermeerstraat. Deze knappen we de komende jaren op en maken we energiezuinig. Zo kunnen ze weer minimaal 25 jaar mee. Wat we precies doen, bepalen we per woning of flat en in overleg met de bewoners. Waar nodig pakken we de gevel en het dak aan, isoleren we, en verbeteren we badkamer, keuken en toilet. De renovatie van de eerste twee flats, de Thorbeckesingel 61 -108, is eind april ’21 klaar. De bedoeling is dat daarna iedere 1 à 1,5 jaar een volgende flat wordt aangepakt. Als het sneller kan, dan doen we dat. Bewoners betrekken we er op tijd bij.
Wat gaan jullie precies doen bij renovatie?
Wat we precies doen bepalen we per woning of flat en in overleg met de bewoners. Waar nodig pakken we de gevel en het dak aan, isoleren we, en verbeteren we badkamer, keuken en toilet. Ook kijken we of de ventilatie goed genoeg is en nemen we andere verbeteringen mee die we tegen komen. Zoals het dichten van kieren bij ramen en deuren en bij hang- en sluitwerk.
Wat is het verschil tussen onderhoud en renovatie?
Onderhoud zorgt ervoor dat de huidige staat (dus wat u nu heeft) van uw woning goed onderhouden blijft. Wat aanwezig is wordt – als het niet meer functioneert – gerepareerd of vervangen. Uw woning verbetert niet. Bijvoorbeeld: heeft uw douche bruine tegels maar functioneert verder nog goed (water loopt weg, water komt uit de kraan) dan is er geen reden tot vervanging. Renovatie zorgt ervoor dat de huidige staat wordt onderhouden en uw woning op een aantal punten wordt verbeterd (meer comfort, energiezuiniger). Bijvoorbeeld: het vervangen van enkel glas door dubbel glas, of uw woning verder isoleren, of uitbreiding aan het gebouw of een woning.
Heb ik wat te zeggen over renovatie van mijn woning?
Wij moeten zorgen voor een redelijk voorstel voor renovatie, waarmee een meerderheid van de bewoners (minimaal 70%) het eens is. We gaan daarover met u in gesprek en nemen uw inbreng zo veel als mogelijk mee in ons voorstel.
Gaat mijn huur omhoog na renovatie?
Renovatie kan met huurverhoging gepaard gaan, maar dat hoeft niet per se. Met een renovatie in combinatie met huurverhoging moet minimaal 70% van de bewoners akkoord gaan, dus dan zal daar ook een aanzienlijke verbetering van de woning tegenover komen te staan. Daarnaast betekent renovatie vaak een verlaging van uw energierekening, wat de huurverhoging (deels) compenseert.
Verminderen na renovatie mijn energielasten?
Bij renovatie nemen we ook energiebesparingsmaatregelen. Hierdoor kunnen uw energielasten omlaag. Of uw energielasten ook echt omlaag gaan, hangt af van uw stookgedrag. Zoals op welke temperatuur staat uw thermostaat, hoe lang zet u ramen open en hoe vaak en hoe lang u doucht.
Blijf ik tijdens de renovatiewerkzaamheden in mijn huis wonen?
Dat is nog niet voor iedere woning bekend en hangt af van de uit te voeren werkzaamheden en van uw omstandigheden. Ons uitgangspunt is renovatie in bewoonde staat. Uiteraard zorgt Patrimonium altijd voor een tijdelijke of vervangende woning als u voor de werkzaamheden uit uw huis moet. Ook kunnen we, als dat nodig is, zorgen voor een rustwoning, waar u naartoe kunt gaan voor een kop koffie en om even uit het lawaai van de verbouwing te zijn.
Als ik vanwege de renovatiewerkzaamheden tijdelijk mijn huis uit moet, heb ik dan recht op een vergoeding?
Ja. In het sociaal plan komt het bedrag te staan en wanneer u ervoor in aanmerking komt.
Komen er logeerwoningen en zijn die dan helemaal ingericht?
Als dat nodig is, komen er logeerwoningen en/of wisselwoningen, die volledig zijn ingericht voor uw tijdelijke verblijf.
Wat doet Patrimonium met de woningen die nu leeg staan of leeg komen in deelplan Rand?
Deze worden voorlopig opnieuw verhuurd. Mocht op korte termijn renovatie plaatsvinden, dan kan het zijn dat we na een verhuizing de woning niet meteen opknappen. Dan wachten we tot de renovatie. Mogelijk gebruikt Patrimonium een leegstaande woning tijdelijk voor aanvullend onderzoek of als modelwoning. Pas als duidelijk is dat een woning op heel korte termijn aan de beurt is, kan Patrimonium er voor kiezen om de woning leeg te laten staan, als logeerwoning te gebruiken, of op tijdelijke basis te verhuren.

Deelplan Zuid: gedeelte renovatie en gedeelte sloop en nieuwbouw

Om welke adressen gaat het in Deelplan Zuid?
Klaas Katerstraat 5 t/m 139 (oneven nummers) en 38 t/m 96 (even nummers)
Dr. De Visserstraat 6 t/m 10 en 14 t/m 36 (even nummers)
W.C. Beeremansstraat 1 t/m 43 (oneven nummers) en 2 t/m 52 (even nummers)
Dr. Colijnstraat 32 t/m 66 (even nummers) en 57 t/m 107 (oneven nummers)
Mr. Heemskerkstraat 17 t/m 55 (oneven nummers) 26 t/m 64 (even nummers)
Bart Poesiatstraat 1 t/m 4 (even en oneven nummers)
Wat is de aanpak in deelplan Zuid?
Voor deelplan Zuid ontwikkelen we plannen voor deels renovatie en deels sloop en nieuwbouw. We gebruiken hiervoor de stedenbouwkundige randvoorwaarden (in de maak) en diverse onderzoeken. Samen met bouwers, adviseurs, de gemeente en bewoners kijken we wat er per buurt, per blok, en zelfs per woning technisch mogelijk en financieel haalbaar is. Daarna wordt bekend wat de volgorde en de planning van de vernieuwing is.
Ik woon in deelplan Zuid. Wanneer wordt duidelijk wat er precies met mijn woning gaat gebeuren?
Wat er precies met iedere woning gaat gebeuren, kunnen we nu nog niet zeggen. Daar maken we plannen voor.
Als mijn woning wordt gesloopt, wanneer krijg ik dan bericht?
U krijgt daarover minimaal 1,5 jaar van tevoren bericht. De procedure hiervoor wordt in het sociaal plan heel precies afgesproken. U krijgt natuurlijk ruim voldoende tijd – en als dat nodig is onze hulp – om een nieuwe woning te vinden en te verhuizen. Zodra het sloopbesluit is genomen, start het uithuizen. De tijd vanaf het sloopbesluit tot de werkelijke sloop bedraagt meestal minimaal anderhalf jaar. In deze tijd verhuizen de huidige bewoners, werken we de plannen verder uit en vragen we vergunningen aan. Als u snel andere woonruimte vindt, dan kan het zijn dat we uw woning nog tijdelijk verhuren.
Waarom ook sloop en nieuwbouw?
Een groot aantal woningen is qua comfort en indeling niet meer van deze tijd. Aanpassing van de woningen brengt hoge kosten met zich mee, waarna de woningen nog steeds van mindere kwaliteit zijn dan wanneer we ze slopen en nieuwe woningen bouwen. Ook geeft nieuwbouw ons de mogelijkheden om andere type woningen terug te bouwen, met mogelijk ook een andere indeling die meer past bij de wensen van deze tijd.
Komen er alleen sociale huurwoningen terug of ook andere woningen (koop of vrije sector huur)?
Er komen ook andere woningtypen. Het is nog niet bekend hoeveel dat er precies zijn en van welke types.
Blijven er voldoende sociale huurwoningen?
Uitgangspunt is dat het aantal sociale huurwoningen in het Franse Gat (ca. 1.300 van Patrimonium) ten minste gelijk blijft.
Komen er ook woningen voor ouderen?
Alle nieuwe woningen zijn sowieso (beter) toegankelijk voor ouderen. In de nieuwbouwplannen kijken we of het mogelijk is om ook woningen speciaal voor ouderen te bouwen.
Blijft bij nieuwbouw het karakter van de wijk behouden?
Ja, dat is een van de belangrijke uitgangspunten die we bij het maken van de plannen meenemen. De gemeente Veenendaal toetst sowieso de plannen aan de regelgeving en de eisen van welstand.
Krijg ik weer zo’n diepe tuin?
Dat is op dit moment nog niet bekend en kan per straat / woningblok / woning verschillen.
Mag ik iets vinden van de sloop en nieuwbouw van mijn woning?
Wij betrekken de wijk en u als bewoner bij het maken van de plannen. Uw opmerkingen en ideeën worden, zoveel als dat mogelijk is, meegenomen.
Als de meerderheid van bewoners tegen sloop is, wat gebeurt er dan?
Wij betrekken de wijk en u als bewoner bij het maken van de plannen en zullen proberen om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen het met de plannen eens zijn. De uiteindelijke beslissing om te slopen en nieuw te bouwen ligt bij Patrimonium als eigenaar van de woningen.
Ik wil gewoon blijven waar ik zit en dat er niets verandert, kan dat?
De plannen voor verbetering van de woningen en de wijk gaan door, dus er gaat in ieder geval iets veranderen. Per woning is nog niet bekend of het om renovatie gaat – dan kunt u blijven waar u zit – of om sloop en nieuwbouw – dan zal u moeten verhuizen.
Als mijn woning wordt gesloopt, moet ik dan nog huur betalen?
Afspraken hierover leggen we vast in het sociaal plan. Rondom de sloop en verhuizing naar een andere woning zorgen we ervoor dat u zo min mogelijk extra kosten heeft.
Word ik geholpen bij het vinden van een andere woning? En hoeveel tijd heb ik daarvoor?
De termijn om een andere woning te zoeken is nu nog niet bekend. Dit regelen we in het sociaal plan. Vanaf de ingangsdatum van het sociaal plan, krijgt u voorrang op vrijkomende woningen. U heeft dan de tijd om op zoek te gaan naar andere woonruimte. Vanaf dat moment heeft u ook recht op de wettelijke verhuiskostenvergoeding. U krijgt een vast aanspreekpunt toegewezen, die met u meekijkt.
Krijg ik voorrang bij het vinden van een andere (tijdelijke) woning?
Afspraken hierover leggen we vast in het sociaal plan.
Zijn er genoeg woningen beschikbaar als ik voorrang krijg omdat mijn huis wordt gesloopt?
Bij de planning houden we steeds rekening met het aantal beschikbare huurwoningen, om u zo goed mogelijk in staat te stellen een geschikte, andere woning te vinden.
Kan ik – na de sloop – terugkeren naar de nieuwe woningen?
Dat hangt van uw inkomen en huishoudenssamenstelling af.
Kom ik dan op dezelfde plek te wonen?
Het is niet mogelijk om op exact dezelfde plek terug te komen, omdat de nieuwbouw er anders uit komt te zien dan de woningen die er nu staan.
Kan ik naar een ander type woning verhuizen, bijvoorbeeld van een eengezinswoning naar een appartement of omgekeerd?
Verhuizen naar eenzelfde woningtype of van een eengezinswoning naar een appartement is mogelijk. Van een appartement naar een eengezinswoning is op dit moment bij urgentie niet zo maar mogelijk. Daarnaast hangt toewijzing ook af van uw inkomen en huishoudenssamenstelling. Afspraken hierover leggen we vast in het sociaal plan.
Als ik terug ga naar de nieuwbouw, krijg ik dan eerst tijdelijk een andere woning?
Dit is afhankelijk van de verschillende planfasen. Als uw woning wordt gesloopt en er zijn op dat moment nieuwe woningen beschikbaar, is het misschien ook mogelijk om in één keer naar een nieuwe woning te verhuizen. In andere gevallen is verhuizing naar een tijdelijke woning nodig.
Krijg ik, als ik eerst naar een tijdelijke woning verhuis en dan naar de nieuwbouw, twee keer een verhuiskostenvergoeding?
Afspraken daarover leggen we in het sociaal plan vast. In het algemeen is er dan wel twee keer een verhuisvergoeding, maar geldt voor de 2e verhuizing een lagere vergoeding.
Kan ik in aanmerking komen voor hulp bij het verhuizen?
Afspraken daarover worden in het sociaal plan gemaakt.
Ik ben zorgbehoevend, hoe wordt daar rekening mee gehouden?
Uiteraard houden we daar rekening mee. Afspraken daarover leggen we vast in het sociaal plan.
Wat gebeurt er met mijn WMO aanpassingen als ik ga verhuizen?
Dat is maatwerk. Hierover gaan we met u in gesprek en overleggen we met de afdeling WMO van de gemeente.
Worden de nieuwe woningen betaalbaar?
Ja, in ieder geval de nieuwe sociale huurwoningen.
Wordt mijn huur hoger in de nieuwe woningen?
Dat is op dit moment nog niet bekend. Tegenover een mogelijk hogere huur staan in ieder geval lagere energielasten, omdat nieuwbouwwoningen zeer energiezuinig zijn.
Verminderen bij nieuwbouw mijn energielasten?
Ja, nieuwe woningen zijn duurzaam gebouwd en zeer energiezuinig.
Hoe gaan jullie om met de Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV’s), zoals keukens, badkamers, schuttingen en bergingen?
Daarover maken we in het sociaal plan afspraken.
Ik heb nu een klein bedrijf, is er straks nog ruimte voor de kleine zelfstandige?
Over de precieze plannen en wat er gebouwd wordt, is op dit moment nog niets bekend.
Wat doet Patrimonium met de woningen die nu leeg staan of leeg komen in deelplan Zuid?
Deze worden voorlopig opnieuw verhuurd. Pas als duidelijk is dat een woning of flat op hele korte termijn wordt gerenoveerd of gesloopt, kan Patrimonium er voor kiezen om de woning leeg te laten staan, als logeerwoning te gebruiken, te benutten voor aanvullend technisch onderzoek, als modelwoning te gebruiken of op tijdelijke basis te verhuren.

Deelplan Noord: herstel en onderhoud; vernieuwing uiterlijk vanaf 2030

Om welke adressen gaat het in Deelplan Noord?
Adriaen van Ostadelaan 2 t/m 30, 34 t/m 50 en 60 t/m 76 (even nummers) en 1 t/m 27 (oneven nummers)
Gerard de Lairessestraat 2 t/m 14 (even nummers)
Gerard Terborchstraat 1 t/m 17 (oneven nummers) en 2 t/m 24 (even nummers)
Aart de Gelderstraat 2 t/m 56 (even nummers) en 1 t/m 23 (oneven nummers) Westersingel 1 t/m 35 II
Jan van Goyenstraat 1 t/m 57 en 2 t/m 60
Govert Flinckstraat 1 t/m 53, 2 t/m 52
Ferdinand Bolstraat 1 t/m 31 (oneven nummers) en 2 t/m 42 II (even nummers)
Jan Steenlaan 6 t/m 34 II (even nummers)
Jacob van Ruysdaelstraat 1 t/m 23 (oneven nummers) en 2 t/m 32 (even nummers)
Meindert Hobbemastraat 1 t/m 21 (oneven nummers) en 2 t/m 28 (even nummers)
Rembrandtlaan 1-15 II en 57 t/m 79 (oneven nummers)
Frans Halslaan 2-12 II en 14-20
Wat is de aanpak in deelplan Noord?
In deelplan Noord maken we de komende twee jaar werk van herstel en onderhoud. We brengen de woningen zodanig op orde dat het er prettig wonen is totdat we in deelplan Noord met vernieuwing aan de slag gaan. Waar nodig vervangen we enkel glas door dubbel glas, schilderen we deuren en kozijnen, controleren we hang- en sluitwerk en de ventilatie. Ook vervangen we keukens, badkamers en toiletten als dat noodzakelijk is. In de tussentijd maken we plannen voor renovatie en/of sloop en nieuwbouw vanaf uiterlijk 2030.
Wat verstaan jullie onder herstel en onderhoud? Wat gebeurt er dan precies?
Waar nodig vervangen we enkel glas door dubbel glas, schilderen we deuren en kozijnen, controleren we hang- en sluitwerk en de ventilatie. Ook vervangen we keukens, badkamers en toiletten als dat nodig is.
Vernieuwing uiterlijk vanaf 2030? Kan dat ook eerder of later zijn?
Op dit moment schatten we in dat we rond 2030 met de vernieuwing in deelplan Noord starten. Als we dit nog willen en kunnen versnellen, betekent het dat we maximaal 3 jaar eerder met de eerste woningen starten. Als we de eerste woningen vanaf 2030 opknappen en vernieuwen, zullen we de laatste woningen zo’n 5 tot 7 jaar daarna aanpakken.
Wat zijn dan de plannen, renovatie of sloop en nieuwbouw?
Daarover is op dit moment nog niets bekend. We gaan deze plannen pas maken als de plannen voor deelplan Zuid afgerond zijn.
Ik heb een oude keuken. Kan deze nog wel worden vervangen?
Dat verschilt per woning. We maken hierover afspraken op maat.
Wat gebeurt er met de bodemverontreiniging?
Daarover is op dit moment nog niets bekend. We gaan deze plannen pas maken als de plannen voor deelplan Zuid afgerond zijn.
Ik woon in het gebied met de bodemverontreiniging, mag ik in mijn tuin graven?
Wat u mag hangt af van het adres waar u woont. Zie hiervoor de beschikking van de provincie en de nieuwsbrief naar de desbetreffende huurders.

Sociaal plan, ruimte voor maatwerk

Wat is een sociaal plan eigenlijk?
Een sociaal plan is een document waarin alle afspraken rondom de renovatie of de sloop en nieuwbouw van woningen zijn vastgelegd. Voor de vernieuwing in het Franse Gat stellen we samen met een klankbordgroep en de Huurdersvereniging een overkoepelend sociaal plan op. Per deelplan (renovatie, sloop en nieuwbouw) maken we samen met een afvaardiging van bewoners en op basis van dit overkoepelend sociaal plan, een sociaal plan op maat.
Wat komt er allemaal in het sociaal plan te staan?
De belangrijkste punten uit het sociaal plan voor sloop en nieuwbouw zijn: – Voorrang op beschikbare woningen binnen in de gemeente Veenendaal – De mogelijkheid om terug te keren naar de nieuwbouw (terugkeerregeling) – Een verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding – Afspraken over hoe u uw woning moet achterlaten – Dienstverlening Patrimonium De belangrijkste punten uit het sociaal plan voor renovatie zijn: – Vergoedingen voor voorzienbare en onvoorziene schade – Afspraken over vergoeding voor ongemak tijdens de renovatie – Modelwoning – Hulp/klusdienst/dienstverlening Patrimonium
Moet ik een inboedel- en een brandverzekering afsluiten?
U moet altijd een inboedel- en brandverzekering afsluiten. Zowel in uw huidige woning als in een eventuele, tijdelijke woning als in uw nieuwe woning.
Moet ik me inschrijven in het woningzoeksysteem Huiswaarts?
Als u zich nog niet ingeschreven heeft, is het verstandig om dit te doen. Afspraken over vergoeding van de kosten hiervoor door Patrimonium (€25,- eenmalig en jaarlijks €10,-) maken we in het sociaal plan.

Verduurzaming en energietransitie

Wordt mijn woning gasloos?
Dat is op dit moment nog niet bekend. Nieuwbouwwoningen zijn meestal gasloos. Bij renovatie maken we de woningen klaar om in de toekomst gasloos te worden. Dit is per complex verschillend.
Als mijn woning gasloos wordt, moet ik dan een ander kooktoestel en andere pannen kopen? Wie betaalt dat?
Voor elektrisch koken zijn een ander kooktoestel en (soms) andere pannen nodig. Het kan zijn dat wij een nieuwe keuken inclusief elektrisch kooktoestel plaatsen, of dat er afspraken over de kosten hiervoor in het sociaal plan worden gemaakt.
Ik wil nu al op inductie koken. Kan dat en krijg ik dat vergoed?
In de meeste gevallen kan dat, als de elektrische installatie van uw woning daarvoor geschikt is. U krijgt dat niet van ons vergoed.
Hoe krijg ik mijn huis warm zonder gas?
Hiervoor zijn meerdere oplossingen mogelijk: bijvoorbeeld met elektrische radiatoren, elektrische vloerverwarming of infrarood verwarming. Ook is aansluiting op warmtepompen of een warmtenet een mogelijkheid. Op dit moment is nog niet bekend wat er voor de nieuwe en/of gerenoveerde woningen in het Franse Gat gekozen wordt.
Hoe garandeert Patrimonium dat mijn energiekosten lager worden?
Patrimonium kan niet garanderen dat uw energiekosten lager worden. Wel kan Patrimonium uw huis beter isoleren, waardoor in principe uw energiekosten lager zouden moeten uitvallen. De energiekosten worden niet alleen bepaald door de mate van isolatie, maar ook door het gebruik. Doucht u bijvoorbeeld veel of heeft u altijd een raam openstaan, dan heeft dat invloed op uw energierekening. Dit heeft u zelf in de hand. Op onze website staan nuttige tips over verwarmen en ventileren.

Meedenken en meedoen

Ik wil graag meedenken, hoe kan dat?
Er komt een klankbordgroep van betrokken wijkbewoners. Daarnaast zullen we u regelmatig informeren en uitnodigen voor bijeenkomsten waarbij u de mogelijkheid krijgt om met ons mee te denken over de plannen voor de wijk, uw buurt of uw woning.
Kunnen bewoners ook meedenken over de plannen voor de nieuwbouw, ook als je niet in de klankbordgroep zit?
We zullen u regelmatig informeren en uitnodigen voor bijeenkomsten waarbij u de mogelijkheid krijgt om met ons mee te denken over de plannen voor de wijk. Als het om uw eigen woning gaat betrekken we u bij de plannen daarvoor.

Tot en tijdens de vernieuwing

Wat doet Patrimonium totdat mijn woning wordt aangepakt?
Onderhoud, net als nu. Met extra aandacht voor het verhelpen van gebreken en zorgen dat u er zo lang mogelijk comfortabel kunt wonen.
Ik heb nu technische klachten over mijn huurwoning, wordt daar nog wat aan gedaan?
U kunt de klachten melden bij Patrimonium.
Mijn keuken/badkamer is aan vervanging toe, doet Patrimonium daar nog iets aan?
Uw badkamer, toilet of keuken worden alleen vervangen als daar naar de mening van Patrimonium aanleiding toe is. Uiteraard kunt u ons bellen hierover indien u denkt dat het zover is.
Wat doet Patrimonium voor de leefbaarheid en veiligheid tijdens de vernieuwing?
We zetten extra sociaal beheer in.
Wat gebeurt er met de openbare ruimte? Het groen, het parkeren e.d.?
We maken samen met de gemeente de plannen. De gemeente stemt de aanpassing en werkzaamheden voor het groen, parkeren etc. af op onze plannen. Ook om dubbele overlast als gevolg van werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie en contact

Hoe blijf ik op de hoogte?
We blijven u informeren met nieuwsbrieven en via onze website www.hetfransegatvernieuwt.nl . Ook nodigen we u uit voor bijeenkomsten en inloopavonden.
Waar en bij wie kan ik terecht met vragen?
We helpen u graag via mail. Stuur een bericht naar hetfransegat@patrimonium.nl.

Liever telefonisch contact? U kunt bellen naar 0318 – 557 911 en vragen naar Bernie Kater, gebiedsregisseur.

Spreekuren in het Wijkhuis aan de W.C. Beeremansstraat 2
Dinsdag: 15:00 tot 17:00 uur
Donderdag: 17:00 tot 19.00 uur
Vrijdag: 11:00 tot 13:00 uur

Let op! Door maatregelen die wij nemen tegen de verspreiding van het coronavirus, is het Wijkhuis voorlopig gesloten.